За Нас

Отговорът на въпроса “Какво е мениджърско консултиране?” е почти толкова труден, колкото и отговорът на въпроса “Колко е голяма частта от цялото?”. Мениджмънта на една компания се сблъсква с най-различни предизвикателства в ежедневието. Погледнато буквално, консултантите по въпроси, които касаят мениджмънта на една компания, са хора, които съветват хора по управленски въпроси. Съответно, управленското консултиране може да е разнообразно колкото са разнообразни казусите и въпросите, които има да решава управленския екип на една компания. Те могат да варират от оперативното до стратегическото; от техническото до личностното; от екологичното до финансовото естество. 

В една компания ресорните мениджъри се срещат с различни управленски предизвикателства - мениджърът по продажбите е изправен пред различни предизвикателства от тези пред мениджъра по човешките ресурси. Но и двамата работят за постигането на обща цел. А именно - да се максимизира стойността на компанията. Оттук, консултантът може да играе мултифасетна роля. Той може да бъде съветник, коректив, стабилизатор, катализатор,слушател, мениджър или дори квази – служител. Работата, която консултантът трябва да върши, може да бъде изключително разнообразна, но винаги има една обща характеристика под повърхността на огромното разнообразие - съществува някакъв проблем и собствениците или мениджмънта на компанията са решили да потърсят външна експертна помощ. Причината - да поканиш експерти може да спести на компанията много време, усилия и пари. 

Консултантите работят с мениджмънта или собствениците на компаниите и по този начин предоставят обективна външна гледна точка. Така се идентифицират критичните за постигане цели и когато е необходимо, мениджмънта може да получи конфиденциален съвет за тяхното постигане. Същността на мениджърското консултиране е да се помогне на клиент с информация и съвет, които водят към реално и трайно решаване на проблем.

Нашата мисия е да осигурим най-резултатна услуга по съветване на индивидуални клиенти или организации въз основа на опита и квалификацията на нашият екип, за да им помогнем по един обективен и независим начин да идентифицират управленски проблеми, да анализират въпросните проблеми, да препоръчаме решения за тях и да сътрудничим при внедряването им до постигане на трайни и устойчиви резултати и добавяне на стойност към компаниите им. Ние мислим, анализираме и стимулираме добрите организации да стават още по - добри чрез адаптиране на нови идеи.