Блог

ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ЖЕЛАНАТА ЗАПЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ

публикувано 7.07.2014 г., 8:13 ч. от Elena Naydenova

Започвам тази статия с ясното съзнание, че няма да е напълно изчерпателна, нито ще успея да дам категорично решение за кандидатите, което да е приложимо за всеки случай. Надявам се, че поне ще отворя дискусия и чрез вашият споделен опит ще пренапишем казаното дотук. И все пак... ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ЖЕЛАНАТА ЗАПЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ


1. Направете проучване... или както ние, HR-ите обичаме да съветваме кандидатите - "напишете си домашната работа". Разбира се, това се отнася не само до нивата на заплащане в компанията, а много повече - рентабилност на фирмата, клиенти, партньори, фирмени ценности, атмосфера... Използвайте изградената с години ваша мрежа от контакти - както приятели, така и хора, с които сте създали положителни работни взаимоотношения. Ако не разполагате с приятел, който има пряко наблюдение на нивата на заплащане в желаната компания, проучете сходни на нея в отрасъла, в който оперира. Социалните мрежи са особено полезен източник на информация, но не забравяйте че вашият фейсбук профил го следят не само приятелите ви, но вероятно и HR специалисти на настоящия ви работодател. Затова в такива случаи използвайте затворена комуникация. На последно място остават сайтове и форуми с класации на работодатели.

На този етап е важно да се ориентирате в идеята за смяна на настоящата фирма и най - вече на каква цена сте готови да го направите. Ако в хода на това проучване достигнете до изводите, че поради една или друга причина желаната нова позиция и компания все пак няма да ви бъдат предложени на търсената от вас цена - вземете решение дали има смисъл да продължите напред и да загубите времето си.


2. Не издавайте козовете си предварително.

При попълване на формуляр за кандидатстване оставете празно полето за желано ниво на заплащане. Ако имате профил в jobs.bg - премахнете информацията, касаеща търсената от вас заплата. Не споменавайте конкретен таргет и в своето придружително писмо. Ако целта ви е да преминете през първоначалната селекция на кандидати и да достигнете до интервю, повярвайте, вписана сума може да ви изиграе лош късмет.


3. Разберете стойността си.

Направете си анализ. Възможно е да се случи да работите в пазарна среда, където вашата професия и опит да са особено търсени на пазара. Това определено повишава вашата стойност, но не прекалявайте. Важно е да го знаете и да намерите начин да го демонстрирате по време на интервюто, но също така да бъде поднесено в тактичен стил. Разбира се, ако се окажете в ситуация на прекалено широко предлагане на кандидати на пазара, известна доза самоувереност също не е излишна. Добра реакция е да подхвърлите, че в този момент от развитие на кариерата си вече сте потърсени и от други конкурентни компании. Но не забравяйте - бъдете премерени! Прекалената самоувереност няма да ви донесе ползи... поне не на този етап.


4. Не започвайте първи преговорите.

Опитайте да избягате директния въпрос за вашите финансови очаквания чрез даването на индиректен отговор. Добър пример е отговора: "Интересувам се от взаимно изгодна кариера във вашата компания и съм сигурен, че ще се спрем на приемлив компенсационен пакет." Разбира се, ако все пак интервюиращия ви "притисне в ъгъла", посочете конкретна цифра, но на всяка цена декларирайте готовността си за дискусия. Не увъртайте. Не заобикаляйте въпроса. Кажете каквото имате да казвате, след което замълчете и слушайте.

И... преговорите започват...


5. Подчертайте ползите от вашите умения.

Разказвайки за опита си, обърнете особено внимание на постиженията си. Най - добре е те да бъдат представени в количествени ползи, спечелени за предишния работодател. Ако в кариерата си сте получавали специални награди или пакети към заплатата си, свързани с постигнати от вас забележителни успехи в бизнеса, задължително разкажете за тях.


6. Не мигайте.

Момента, в който интервюиращия поставя картите на масата, е особено важен от психологическа гледна точка. Слушайте внимателно. При обявяване на конкретната цифра само кимнете леко с глава, за да покажете, че сте чули и в момента вече обмисляте предложението. Запазете тишина и спокойствие. В тези няколко секунди този тип поведение би могло да ви донесе големи предимства пред останалите кандидати, включително и готовност от преразглеждане на офертата на последващ етап.7. Бъдете разумни.

Направили сте си проучването, поставили сте си таргет и все пак получавате предложение, което е под търсеното от вас ниво. Как ще постъпите от тук насетне? Имате два варианта - да опитате да се противопоставите на офертата с конкретна цифра или посто да си тръгнете. Изчислете риска. Ако си тръгнете - вероятността офертата да бъде преразгледана и да ви потърсят отново е минимална... поне в България. Ако изберете да останете - реалността показва, че с повече от 10% повишение шансовете да спечелите при контриране на офертата отново са минимални... поне в България.


8. Не лъжете относно предишни заплати.

Факта, че в България все още има много фирми, опериращи в "сивия" сектор, често дава повод на кандидатите да преувеличават нивото на заплащане, което реално са получавали. Не забравяйте обаче, че тази лъжа може много лесно да бъде хваната чрез директен разговор между интервюиращия и последния ви работодател под предтекст - "проверка на препоръки". Не би било добре да започнете нова работа с лъжа.


9. Бъдете гъвкави.

Ако много желаете работата, не се ограничавайте в оценката единствено и само на нивото на заплащане. Обмислете допълнителните придобивки, както и перспективите, които се откриват пред вас на тази длъжност. Ако нямате възможност да промените нивото на основна заплата, опитайте да договорите допълнителен пакет към основния.


10. Поискайте време за размисъл.

Поискайте от вашият потенциален бъдещ работодател да ви остави известно време за размисъл. Опитайте се да оставите отворена дискусията с думите "Нека помисля малко и да се срещнем още веднъж да обсъдим предложението." Е, не всеки работодател ще е готов да ви отдели отново време по ваше предложение, но понякога това е пътя да преговаряте и да постигате целта си. И не забравяйте - спазвайте поетите ангажименти! Деня, в който сте посочили, че ще дадете отговора си, е деня, в който това трябва да се случи на всяка цена. И на финала - поискайте договорения краен пакет да бъде оформен в писмено предложение. По този начин ангажимента става двупосочен.


Казват, че да преговаряш за нивото на заплатата си е като да танцуваш изтънчен танц. Не просто трябва да внимаваш да спазваш стъпките и да не настъпваш партньора, но и да вървиш напред с усмивка, самочувствие и гордо вдигната глава. Не е лесно, нали? А какви са вашите трудности при този тип преговори?

Конформизъм и парадигмата на Аш

публикувано 14.03.2014 г., 0:47 ч. от Elena Naydenova

Днес ще си говорим за... конформизъм. Конформизмът представлява промяна в поведението или мнението на личността в резултат на действителен или въображаем натиск от страна на друга личност или група. Той е един вид механизъм, който ни вписва сред околните, но ако прекалим с него няма да станем популярни и обичани, а ...невидими. Подчинявайки се на груповата норма чрез целенасочена промяна на поведението, личността се лишава от собствената динамика и облик.

Първият и основен изследовател на конформизма като проявление на личността е полският психолог Соломон Аш. През 1951 година той провежда експеримент със студенти, известен и до днес като "Парадигмата на Аш". На две отделни табла той представя пред изследваните лица няколко вертикални линии. Едното съдържа стандартна линия (еталон). На другото табло са начертани три линии: едната е с дължината на стандартната, другите две - съответно по-дълга и по-къса. От изследваните лица се иска да посочат коя от линиите е равна по дължина на стандартната. Участниците - 8 подставени лица и едно изследвано лице - се подреждат в полукръг пред таблата. Изследваното лице сяда предпоследно в редицата. От всички участници се иска да кажат коя линия измежду пробните е равна на стандарта. Експериментът е нагласен така, че изследваното лице да чуе 7 други мнения, преди да каже своето. Правят се 18 сеанса, от които 6 - неутрални, в които подставените лица дават реални, верни отговори, и 12 контролни сеанса, в които подставените лица по инструкция дават подвеждащи, грешни отговори. В резултат се обособяват два типа реакции от страна на изследваните лица. В единия случай те се поддават в повече от половината опити (сеанси) на мнението на мнозинството и дават мнение, сходно с общото мнение на групата, въпреки че впоследствие декларират, че са знаели, че другите не са прави, но са били несигурни в собствената си преценка. В другия случай попадат изследвани, които са се поддали в по-малко от половината опити и са били твърдо убедени в собствената си правота, държали са се неконформно. Допускането е, че конформизмът е плод, освен на несигурност, и на желанието индивидът да не бъде отхвърлен от групата или да не стане обект на присмех.


А аз днес ви призовавам - бъдете такива, каквито сте, а не каквито хората очакват от вас да бъдете! Както са казали умните хора - "Не можеш да посееш синчец и да очакваш да порасне пшеница"

Пет съвета за стартиране на кариера в Човешките Ресурси

публикувано 17.01.2014 г., 0:56 ч. от Elena Naydenova

През последните няколко години все по - често интервюирам млади специалисти без опит, които твърдо са решили да правят кариера в областта на Човешките Ресурси (ЧР). Това, разбира се, много ме радва. Специалностите, които те са току що завършили в университетите, са различни - от по - общ икономически профил, през трудова и организационна психология до управление и развитие на Човешките Ресурси. Общото между всички обаче е тяхната силна мотивация да намерят постоянна работа точно в тази професия и да започнат да градят кариерата си като професионалисти човешки ресурси. В същото време функцията по управление на човешкия капитал през годините претърпя много промени и вече далеч не е чисто административна роля. Човешките ресурси се считат за стратегическа функция на управлението на организацията. Ето защо и привличането в екипите на млади специалисти със страст да участват в трудната задача по управлението и развитието на човешкия капитал на компанията става стратегически важна задача.


Ето и няколко съвета как да откриете и спечелите първата си роля на специалист Човешки Ресурси.


1. Изследвайте различни области от Човешките Ресурси.

В началото на кариерата си вероятно няма да знаете коя точно сфера от ЧР ви привлича най - много. Ето защо трябва да проучите различни възможности. Четейки обяви за работа, обърнете внимание на подробностите - описание на задълженията и необходими компетенции. Допълнително потърсете в Интернет пространството профили на различни длъжности от ЧР. Запознайте се със специфична терминология и помислете как можете да поставите думи от ЧР речника във вашето резюме.


2. Присъединете се към професионална общност по Човешки Ресурси.

Професионалните асоциации предполагат плащането на годишен членски внос, но в същото време предоставят достъп до различни ресурси и събития. В България основната професионална асоциация е Българска Асоциация по Управление на Хора (http://www.bapm.bg). Най - голямата в световен мащаб асоциация, посветена на управление на човешките ресурси, е Society for Human Resource Management (http://www.shrm.org). Възползвайте се от информацията, която предоставят тези организации, както и разширявайте мрежата си от контакти чрез посещението на различни събития, които се провеждат регулярно.


3. Бъдете реалисти в очакванията си по отношение на работата.

Няма значение колко добре сте се справяли в Университета или колко добри са референциите ви, бъдете реалисти по отношение на ангажиментите, които предстои да поемете. Без натрупан опит и професионални умения и само с наличието на огромна доза ентусиазъм все пак ще започнете кариерата си от най - ниското йерархично ниво.

Добре е дори от това начинаещо ниво да си поставяте цели, но те отново трябва да бъдат реално изпълними. Например вместо да си поставите за цел "След пет години да бъда Мениджър Човешки Ресурси в голяма организация", нека ваша цел бъде"Следващите пет години да развия своите професионални компетенции във всички аспекти на ЧР и да започна трупането на управленски опит".


4. Участвайте в различни професионални мрежи и посещавайте събитията, организирани от тях.

"Нетуъркинга" напоследък стана не просто модерен начин за разширяване на деловите контакти, но търсен форум за обмяна на опит. Първо си направете добър професионален профил в www.LinkedIn.com. След това се присъединете към различни социални групи. В България има няколко много добри бизнес клуба, които организират редовни нетуъркинг събития. Повечето от тях се случват в София, но някои от клубовете вече имат и своите регионални представителства. Facebook също не е за подценяване. Все повече професионални събития, информация и възможности за работа се споделят в затворени групи в Интернет пространството. Възползвайте се от предоставената възможност да предложите своя профил на общността от специалисти човешки ресурси, както и да търсите отговори на въпроси, които ви вълнуват.


5. Потърсете позиции, свързани с доброволен труд, работа по заместване или стажове.

Има различни начини да натрупате някакъв специализиран опит преди да започнете първата си работа в ЧР. Проучете организации, които ви интересуват и кандидатствайте за обявените от тях стажантски програми. Много от тях в бъдеще прерастват в постоянно назначение. Но дори и това да не се случи, ви не само ще трупате ценен опит, но ще покажете на бъдещите си работодатели сериозността на вашите намерения. Да не споменавам отново за това, че ще разширите мрежата си от професионални контакти в бранша.


И последно - когато стигнете до мечтаното интервю, ето и няколко важни насоки:

  • Подгответе домашната си работа. Проучете компанията, в която отивате на интервю. Използвайте Интернет и контактите си. Запознайте се с официалната информация на сайта на компанията, като обърнете внимание на историята и ценностите на фирмата. Използвайте събраните данни да подготвите няколко много добри въпроса, които вие да зададете на интервюиращия.

  • Бъдете уверени. Колкото и нервни да се чувствате, не забравяйте, че работодателите търсят самоуверени, а не стеснителни кандидати. Може да ви звучи смешно, но какво ви пречи да потренирате малко поведението си с приятелите си?

  • Облечете се професионално. Когато се колебаете какъв дрес код да изберете, винаги е добре да предпочетете делово облекло пред ежедневно. И... ограничете използването на парфюм до разумно количество!

  • Усмихвайте се!

А сега - излезте навън и завладейте света! Желая ви много успех в преследване на мечтаната работа в човешките ресурси, както и сила и ефикасност при изпълнение на бъдещите ви начинания!

Мисловен експеримент "Да си купиш щастие"

публикувано 17.10.2013 г., 3:35 ч. от Elena Naydenova

Необходими са ви не повече от 10 минути за този експеримент. Ако ви хареса, приложен на вас, бихте могли да го приложите на хората около вас. Размера на групите няма значение, тъй като в експеримента участва всеки един индивидуално.


Първи етап. Представете си следната ситуация: "Аз ви давам 80 лева, които вие трябва да похарчите, както пожелаете. Единственото ограничаващо условие е да похарчите цялата сума ЗА ВАС".


Помислете какво ще направите с парите.

След като сте решили какво ще направите с подарената ви сума, отговорете на следните два въпроса:

1. Колко щастливи бихте се почувствали като резултат от харченето на парите според решението си? Използвайте десетобалната система, като 1 отговаря на "нещастен", а 10 - на "невероятно щастлив"

2. Колко дълго ще продължи щастието ви? Няколко минути, часове, дни, ...?Втори етап. Ситуацията е същата, но с лека промяна в условието: "Аз ви давам 80 лева, които вие трябва да похарчите, както пожелаете. Единственото ограничаващо условие е да похарчите цялата сума ЗА НЯКОЙ ДРУГ".


Помислете какво ще направите с парите.

След като сте решили какво ще направите с подарената ви сума, отново отговорете на същите два въпроса:

1. Колко щастливи бихте се почувствали като резултат от харченето на парите според решението си? Използвайте десетобалната система, като 1 отговаря на "нещастен", а 10 - на "невероятно щастлив"

2. Колко дълго ще продължи щастието ви? Няколко минути, часове, дни, ...?


ЗАДАЧА ЗА АНАЛИЗ:

Сравнете интензивността и продължителността на изпитаното щастие в двата случая. Има ли разлика? Ако да, в полза на кой от двата случая е разликата? Защо?


Хората казват, че парите не купуват щастие. Прави ли са?

Хората също така казват, че парите купуват щастие, стига да са похарчени за някой друг. И отново - вие съгласни ли сте с това твърдение?


Десет съвета за успешна кариера

публикувано 17.09.2013 г., 23:24 ч. от Elena Naydenova

Десет съвета за успешна кариера

Какво е успеха? По дефиниция успех е: „ Положителен резултат от предварително зададено намерение“. За всеки човек обаче това е индивидуално и относително понятие. За Сър Уинстън Чърчил “Успехът е способността да преминаваш от един провал към друг с ентусиазъм”... За Джон Бон Джоуви успехът е умението да паднеш девет пъти и да се изправиш десет... Може би най - нематериалното определение за успех е това на Ралф Емерсън, който казва “Да се смееш често и по много, да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата… да цениш красивото, да откриваш най-доброто у другите, да оставиш света малко по-добър… да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото те е имало. Това е успех!”

В този силно конкурентен свят всеки от нас трябва да полага големи усилия, за да спечели и задържи своята частица успех. Ето и няколко кратки съвета за това как да бъдете успешни в кариерата си:


1. Определете приоритетите и целите си

Какви са вашите приоритети за деня? Направете списък и планирайте ежедневието си. Най - важните и най - спешните задачи трябва да бъдат поставени в началото на списъка.

По същият начин определете вашите краткосрочни и дългосрочни цели и периодично оценявайте напредъка си.


2. Концентрирайте се

Работното ви ежедневие е претоварено от всякакви дразнители, които постоянно отвличат вниманието ви. Опитайте се да блокирате част от тях и така ще ви остане време да се фокусирате върху вашите задачи и кариера.


3. Разширете уменията си

Нищо не е постоянно в живота. Това важи и за изискванията на длъжността, която заемате. Осъзнайте, че за да се справяте все по - успешно, трябва постоянно да разширявате познанията и уменията си чрез четене, посещение на обучения и конференции, участие в професионални групи в социалните мрежи.


4. Социализирайте се

Участвайте в различни социални събития. Бъдете отворени към нови запознанства. Посещавайте професионални срещи и се отнасяйте с уважение към всеки нов контакт, който създавате. Слушайте активно. Комуникирайте активно.


5. Осъзнайте качествата си.

Осъзнайте силните и слабите си страни. Отстоявайте правата си. Ако вярвате, че заслужавате повишение, поискайте си го, но напълно обосновано. Ако сте открили какво не ви достига, за да сте най - добрият на позицията си, работете върху този свой недостатък и го подобрете.


6. Приемайте предизвикателства.

Хубавото на предизвикателствата е, че чрез тях достигаме нови, неразкрити за нас области. Ако сте избрали да се доверите на спокойствието и натрупаната рутина в работата, вероятно скоро няма да напреднете в кариерата си. Излезте в страни от зоната на комфорт и така ще откриете нови хоризонти. Не се страхувайте. Робърт Киосаки съветва "никога да не позволяваме страха от загубата да бъде по - силен от вълнението от печалбата".


7. Комуникирайте.

Научете се да комуникирате активно. Слушайте активно. Научете се как да давате и получавате конструктивна обратна връзка. Развийте своите умения да убеждавате, както и да искате помощ или информация.


8. Избягвайте клюките.

Служебните клюки и митове винаги са били част от фирменото ежедневие. Не коментирайте колегите и особено мениджърите си. Уважавайте хората, с които работите.


9. Почивайте

Използвайте почивните дни за релаксиране. Открийте кое ваше хоби ви успокоява и мотивира и го практикувайте. Това ще увеличи вашата продуктивност през работните дни.


10. Търсете удовлетворение.

Важен фактор за кариерата ви е получаването на удоволствие от изпълнението на задълженията ви. Ако това не се случва, вероятно трябва да промените нещо. Марк Твен казва "След двадесет години ще бъдете много по - разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото от тези, които сте решили да направите". Не позволявайте разочарованието да дава превес в работата ви, защото така няма да напреднете в кариерата лесно.


Всъщност постигането на успех в работата не е толкова трудно, имайки предвид че той е индивидуално усещане. И все пак от всеки от нас зависи да постави такива цели, които да бъдат не само лични и реалистични, но и отговарящи на фирмените. Не превръщайте гоненето на успех в състезание, което ще ви носи негативно усещане. Работата трябва да доставя удовлетворение. Ако с вас това не се случва, анализирайте и открийте проблема и го променете. Както е казал Конфуций "Изберете работа, която обичате, и няма да ви се налага да работите и един ден в живота си".  

Десет качества на ефективния екипен играч

публикувано 5.09.2013 г., 6:49 ч. от Elena Naydenova

Десет качества на ефективния екипен играч

В една идеална бизнес среда мениджъра има възможността сам да създаде екипа си. Но как да открие кои са най - добрите членове на екипа? Достатъчно ли е притежанието на необходимите професионални и технически познания, или трябва още нещо, което да отличи добрите екипни играчи от останалите? Ето и някои от качествата, които определят добрия професионалист в добър екипен играч.

1. Демонстрира надеждност

Винаги можете да разчитате на този член на екипа ви, който работи усилено за изпълнение на поетите ангажименти в работата си. Ключово в поведението му е постоянството в следването на поставените задачи. Този ваш служител се представя добре през цялото време, а не само в част от времето.

2. Комуникира конструктивно

Отборите се нуждаят от хора, които изразят своите мисли и идеи ясно, директно, честно и с уважение към другите и към работата на екипа. Това означава конструктивна комуникация. Такъв член на екипа не се плаши от приемането и отстояването на различна гледна точка, но го прави по най-добрия възможен начин - позитивно, уверено и уважително.

3. Слуша активно

Добрите слушатели са от съществено значение за ефективното функциониране на екипа. Необходими са такива служители, които могат да приемат, разберат и обмислят разумно. На екипите им трябват отборни играчи, които могат да поемат,разбират и обмислят идеи и различни гледни точки, при това без постоянно да влизат в спорове и дебати. Такъв член на екипа обикновено не реагира грубо на получена критика. Всъщност основно правило за ефективна комуникация е придобиването на умения за изслушване на аргументите на отсрещната страна преди изреждане на нашите собствени.

4. Участва активно

Добрите играчи в екипа са активни участници. Обикновено те се подготвят предварително за срещите на екипа и участват активно в дискусиите. Още повече, след срещите те се ангажират да съдействат за изпълнението на взетите решения, като доста често дори доброволно поемат инициатива. Те не стоят безучастни в страни от екипа, а си задават въпроса "Какво аз мога да направя, за да допринеса за успеха на моя екип?"

5. Споделя открито и с желание

Добрите играчи в екипа са склонни да споделят информация, знания и опит. Те поемат инициативата да държат постоянно информирани останалите членове. Обикновено голяма част от комуникацията в екипите се извършва неформално. В добрия екип този ежедневен информационен поток трябва да достига членовете по начин, който ги кара да се чувстват удобно, незастрашено и в същото време да не бъдат изолирани от текущите решения и задачи. Добрият отборен играч е активен точно в този неофициален обмен на информация и знания.

6. Работи в сътрудничество

По дефиниция сътрудничеството е акт на съвместна работа по изпълнението на различни цели в екип. На ефективния екипен играч този маниер на работа му е като втора природа. Той също би могъл да има различна гледна точка от тази на останалите членове на екипа, но въпреки това ще намери начин съвместно с останалите да разрешат проблема или да свършат задачата. Той винаги ще отговори на молба за съдействие и ще поеме инициативата да предложи помощ.

7. Проявява гъвкавост

На екипите често се налага да се справят с променящите се условия на бизнес средата, като се адаптират спрямо нея. Точно това правят и добрите екипни играчи. Те не се оплакват, ако е взето решение за внедряване на иновативност в работата или поемане на екипа в нова посока. 

Един ефективен и гъвкав служител може да разгледа различни гледни точки и да прави компромис, когато е необходимо. Той или тя не държи единствено и само на своето мнение, а оставя екипа да поеме напред в новата посока чрез приспособяване на мирогледа си. Силните екипни играчи са едновременно категорични в своите мисли и отворени към това, което останалите предлагат.

8. Показва ангажираност към екипа

Силните играчи в отбора се грижат както за тяхната работа, така и за работата на целия екип. Те демонстрират тази загриженост всеки ден. Те проявяват старание и интерес към постигането на екипните цели. Но още повече, те се стремят да заразят и останалите членове на екипа да работят с такова старание и ангажираност.

9. Анализира и решава проблеми

Екипите се справят с проблеми ежедневно. Има дори такива екипи, които са създадени единствено с цел да разрешат даден проблем. В тези ситуации добрите екипни играчи са ориентирани към решението. Вместо да задълбават в произхода на проблема или да търсят кой е отговорени за появата му, те съсредоточават усилията си върху търсене на начините, по които той да бъде решен. Добрия екипен играч изважда въпросите за дискусия с останалите и създава план за действие за разрешаването им.

10. Отнася се към околните с уважение

Силните отборни играчи постоянно се отнасят към колегите си с уважение и учтивост. Те показват разбиране и своевременна подкрепа. Те не поставят условия, срещу които да предоставят своята помощ, изслушване или да споделят информация. Ефективните играчи имат приятно чувство за хумор, умеят да се забавляват, но никога не го правят за чужда сметка. Като цяло те спазват делови маниер на поведение.


Изреждайки десетте фактори, които изграждат ефективния екипен играч, осъзнавам, че цялата тази съвкупност от качества вероятно е неоткриваема само в един човек. Точно затова мениджърът трябва да направи сериозен анализ на хората от своя екип и да открие кои са тези членове на екипа му, които освен със знанията и професионалните си умения, и със своето поведение и отношение към околните допринасят за успеха на екипа. А не е ли успеха на екипа крайната цел все пак? Добрите екипни играчи са тези, които движат екипа да преодолява препятствията по пътя до постигане на успех. А както е казал Джон Бон Джоуви "Успехът е да паднеш девет пъти и да се изправиш десет!"

Десет трудни въпроса от интервю за работа и съвети как да отговаряме на тях

публикувано 28.08.2013 г., 7:18 ч. от Elena Naydenova

Прави ли ви впечатление, че през последните години работодателите провеждат все по – сериозни и продължителни интервюта с кандидатите? Въпросите, които задават, стават все по – креативни и насочени към получаване на информация за личностните характеристики, а не просто факти от автобиографията. Всъщност една от тактиките за по – ефективен подбор на кандидати е именно вкарването на трудни и смущаващи въпроси между стандартните такива по време на интервюто и впоследствие отделяне на нестандартните отговори, както и на тези, които дават много по – реална представа за истинските способности на кандидатите. Интервюираните не само могат да демонстрират своите работни умения, но и показват бърза мисъл и адекватна реакция, а също така и колко добре работят под стрес.

И, нека си го кажем директно – интервюто за работа е процес на продажба, при който кандидатите продават своите умения и познания и трябва да мислят като търговци – креативно, бързо, предприемчиво. А в търговския бизнес няма нищо по – ценно от подготовката преди сделката. Затова – не е трудно да отделите време и да подготвите отговорите си на някои трудни въпроси, за да не се чувствате недостатъчно адекватни по време на самото интервю за работа.


1. Ще ми разкажете ли нещо за себе си?

Повечето интервюиращи задават този въпрос най – вече, за да оценят вашите комуникационни умения и уравновесеност. Не се впускайте в подробности относно детството, училищните години, началото на кариерата ви, хобитата ви. Вместо това накратко се спрете на този скорошен личен и професионален опит, който съответства на търсеното от работодателя. Добре е да изтъкнете конкретни ваши постижения в работата и задължително да подчертаете вашите силни страни и качества и визията ви как те ще помогнат на компанията.


2. Кои са вашите силни страни?

Отговора трябва да е кратък и систематизиран. Просто обобщете онези ваши качества и постижения, които са директно свързани с бъдещите ви отговорности. Проучвания показват, че трите умения, които са най – високо ценени от работодателите, са: мотивация, инициативност и работа в екип. Ако се затрудните бързо да направите класация на вашите собствени умения, винаги можете да използвате тази.


3. Кои са вашите слаби страни?

Най – често прилаганите тактики при този въпрос са две. Първата обръща вашите лични недостатъци в професионални предимства. Например – да приемем, че от лична гледна точка сте подробен, детайлно ориентиран работохолик, който често пренебрегва приятелите и семейството в полза на работата. Представете се на работодателя като постоянно ангажиран в проектите педант, който често остава след работа, докато не изчисти и последния възникнал проблем. При втората тактика споменете сферата, в която виждате недостатъчно развити умения и посочете стъпките, които предприемате, за да ги придобиете. Например – като счетоводител нямате достатъчно опит в област „ТРЗ“, но сте записали курс точно по тази тема.


4. Какво можете да ми разкажете за компанията (в която кандидатствате) и/или бранша, в който оперираме?

Подгответе домашната си работа. В ерата на Интернет информация има много и навсякъде. Задължително разгледайте фирмения уеб сайт, особено в частта „Кои сме ние“, „Нашият екип“ и „Референции от клиенти“. Добре е да потърсите допълнителна информация от социалните мрежи – Facebook, Linkedin, различни форуми, от които ще придобиете реална представа за екипен дух, фирмени ценности, проблеми, събития. Работодателите наистина обичат да виждат срещу себе си мотивация не просто за някаква работа, а насочена към тази позиция в тази компания.


5. Какво харесваш най – много и какво – най-малко в последната/настоящата си работа?

Концентрирайте се върху области, които са съответстващи на работата, за която кандидатствате, и бъдете конкретни. Вместо „харесвам работната атмосфера“ кажете „допада ми отношението към всеки един член от екипа“. При дискутиране на най – малко харесваните от вас области изберете такава, която е доста далече от предполагаемите ви бъдещи функции. Освен това изтъкнете в отговора си, че или сте се справяли добре с тази неприятна функция, или че със сигурност сте научили нещо полезно чрез нея. Това демонстрира умението ви да се посвещавате на задачите дори и тогава, когато те не са ви особено интересни.


6. Струва ми, че сте прекалено квалифициран за позицията. Вие какво мислите?

В действителност надали някой би очаквал да отговорите с „ДА“ на този въпрос. Ако все пак го направите, интервюиращия вероятно ще изпадне в съмнения относно вашата дългосрочна мотивация за позицията. Просто се фокусирайте върху онези ваши умения и опит, с които най – много ще допринесете за позицията и ще добавите стойност за компанията, ако ви наемат.


7. Какво ви отличава от останалите кандидати?

С този въпрос интервюиращия проверява вашата готовност и желание за работата, уменията ви да се справите с нея, желанието ви да работите много и да се доказвате. С професионализъм опишете как вашият опит, кариерно развитие, качества и постижения ще бъдат в полза на компанията. И не забравяйте да демонстрирате интерес към позицията, а не само да изброявате личните си умения и завоевания.


8. Как виждате себе си след три (пет) години?

Много често този въпрос се задава на начинаещи в кариерата си кандидати. Естествено, най – лошият отговор би бил да поясните на интервюиращия, че се целите към неговата позиция. Разговаряйте за това, което ви мотивира в работата, особено в тази конкретна длъжност, и какво бихте искали да постигнете за този период от време.

9. Какви са вашите финансови очаквания?

Обичайният отговор е „Зависи от отговорностите“, или всяка една различно казана версия на „Не бих желал да дам конкретна цифра“. На теория първият, посочил цифра, губи в преговорите. Практиката показва обаче, че работодателят остава разочарован и натрупва негативно усещане, ако продължително време отбивате този въпрос, особено ако вече достатъчно подробно сте обсъждали отговорностите ви на тази позиция. Най – добрата реакция отново е следствие от предварителна подготовка. Важно е да имате информация за заплатите на такава длъжност в бранша, а още по – добре е, ако сте успели да намерите вътрешна информация за тази конкретно фирма. Ако все пак не сте подготвени да кажете определена цифра, посочете диапазон и завършете с думите: „Предвид натрупаните умения и опит до момента смятам, че трябва да бъда заплатен съответно на високите нива на отбелязания диапазон, стига те да влизат в предвидения от вас бюджет за позицията“. Това, освен всичко друго, оставя вратичка за бъдещи преговори.


10. Имате ли някакви въпроси? Има ли още нещо, което бихте искали да добавите?

НЕ“ е грешен отговор. Предварително подгответе въпроси, с които да демонстрирате интереса си към позицията. Добър пример е задаването на въпрос към интервюиращия относно корпоративната култура или какво той/тя харесва най – много в организацията. Това ще остави усещането, че вие също интервюирате бъдещия си работодател, което е признак за сериозна мотивация.


В обобщение на казаното до тук искаме още веднъж да подчертаем, че интервюто е процес на продажба, при който вие сте търговеца, а интервюиращия е клиента. Затова се стремете да бъдете спокойни, позитивни, разумни, самоуверени и делови. При дискутирането на тези трудни въпроси по – често работодателя оценява поведението, реакциите ви, скоростта на отговор, стила на комуникация, а не само и единствено смисъла на думите, които изричате. Затова – импровизирайте смело и успех!

Пет съвета за начинаещи специалисти по човешки ресурси

публикувано 19.08.2013 г., 5:52 ч. от Elena Naydenova

Пет съвета за начинаещи специалисти по човешки ресурси

Сигурна съм, че в тези бизнес времена вече никой не отрича ролята на човешкия капитал за успеха на всяка организация. Доброто му управление обаче най – често е функция, която се делегира на специалистите по човешки ресурси. Новото поколение от такива професионалисти, стартиращи кариерата си в ерата на информацията, се налага да се сблъсква с огромни предизвикателства. Те трябва да се научат да оценяват колегите си и да намират най – ефикасните начини да имплементират техните знания и умения в полза на организацията.

Следващите пет съвета са предназначени да помогнат на навлизащите в професията специалисти по човешки ресурси, но също така могат да послужат и на опитните такива, подсещайки ги какво да не забравят във всеки етап от кариерата си.

Задълбочете познанията си за бизнеса на организацията. Един професионалист човешки ресурси трудно би постигнал ефективно развитие на човешкия капитал на компанията, ако не е наясно със спецификите на бизнеса на организацията и как неговите умения могат да помогнат за постигане на целите й. Най – общо това означава да се срещнете с ключови хора от различни звена в компанията и да се запознаете с конкретиката на работа на всяко едно звено. Това, обърнато във функция по управление на човешки ресурси, помага да се оценят предимствата на организацията на работния процес и персонала, както и да се идентифицират недостатъците и слабите звена в процесите. Следствията от тази ясна оценка се виждат в програмите за управление на талантите, в процедурите за подбор на персонал, в конкретни тренинги за обучение и развитие на хората в компанията.

Разширете вашата мрежа в социалните медии и я използвайте. Изключително важен фактор за развитието ви като специалист човешки ресурси е професионалната мрежа от контакти, която развивате с времето. Тя помага не само на етапите на набиране и подбор на кандидати в организациите, но често е способ за развиване на екипен дух, идентифициране на таланти, събиране на референции за хората. Социални медии като Facebook, Linkedin, Google+, Twitter често са много бърз и точен източник на информация не само общо за състоянието на пазара на труда в бранша, но и в частност за нуждите и проблемите на хората в организацията, степента им на мотивация и отъждествяване с фирмените ценности. Всичко това обаче не би могло да се случи без поддържането на сериозен и адекватен на поставените цели профил в предпочитаната от вас социална мрежа. Освен това е добре да се намери оптималния баланс от време, което се отделя на социалните мрежи. Прекалено честото присъствие премества фокуса от основните цели на поддържане на профила, както и претрупва съзнанието с входяща информация. От друга страна нерегулярното посещаване на избраната социална мрежа води до „изпускане“ на ценни контакти, събития или информация. За оптимален баланс се препоръчва ежедневното отделяне на 10-15 минути от времето ви за преглед на новините и актуализациите на следените от вас контакти.

Създайте своя мрежа от опитни професионалисти, с които да споделяте мисли и от които да се учите. От гледна точка на знанието значение има не само това, което знаеш, но и хората, които познаваш. Изключително ценни са групите във Facebook и Linkedin, които са създадени от хора с общи професии и проблеми. Те са заместител на работните обеди, когато се събирате с колеги и обсъждате трудностите си в работата. Разликата е тази, че споделяйки в тези мрежи, получавате достъп до мнението и опита на много по – голям брой професионалисти, при това работещи в различни бизнеси, което дава глобален мироглед върху поставените от вас въпроси. Още повече – споделената информация ви показва актуални и работещи към момента професионални решения и тенденции за близко бъдеще.

Бъдете едновременно ценен сътрудник, но и катализатор на промени. Ефективното използване на придобитите с времето интелектуални способности и натрупана професионална мрежа могат да бъдат много полезни в развитието на един професионалист човешки ресурси. Нещо повече – предвид слабият опит до момента, вероятно сте подбран на позицията именно заради потенциала и уменията ви да откривате таланти и да посочвате конкретни проблеми и въпроси за решаване. Ето защо е изключително важно да продължите да бъдете креативен източник на решения за организацията, а не само и единствено прилежен служител, който спазва точно нарежданията на мениджърите си. Способността да влияеш творчески върху процесите и развитието на компанията е дар за всеки един специалист човешки ресурси. Вие ще бъдете много по – ценени, ако умеете да откривате проблемите и да предоставяте креативни решения на ръководството, но освен всичко това и работата ви ще бъде много по – интересна!

Развивайте своите социални и управленски умения и мислене ежеминутно. Бизнеса по света се променя драстично с всеки изминал ден. Това се отразява и на развитието на тази сравнително млада професия по управление на човешкия капитал. Приемете професионалната си кариера като постоянно във времето образование. Научете се да предсказвате промените и да се адаптирате бързо към тях. Осъзнайте, че ролята ви на професионалист човешки ресурси ви прави стратегически партньор на вашият работодател. Четете, споделяйте и получавайте постоянно информация от професионалните и социални мрежи, за да бъдете винаги в ход с новостите в бизнеса. Това не само ще ви разграничи от останалите като талантлив и надежден професионалист, но и ще развива във вас уменията ви на бъдещ лидер в организацията.

1-8 of 8