Блог‎ > ‎

Десет качества на ефективния екипен играч

публикувано 5.09.2013 г., 6:49 ч. от Elena Naydenova

Десет качества на ефективния екипен играч

В една идеална бизнес среда мениджъра има възможността сам да създаде екипа си. Но как да открие кои са най - добрите членове на екипа? Достатъчно ли е притежанието на необходимите професионални и технически познания, или трябва още нещо, което да отличи добрите екипни играчи от останалите? Ето и някои от качествата, които определят добрия професионалист в добър екипен играч.

1. Демонстрира надеждност

Винаги можете да разчитате на този член на екипа ви, който работи усилено за изпълнение на поетите ангажименти в работата си. Ключово в поведението му е постоянството в следването на поставените задачи. Този ваш служител се представя добре през цялото време, а не само в част от времето.

2. Комуникира конструктивно

Отборите се нуждаят от хора, които изразят своите мисли и идеи ясно, директно, честно и с уважение към другите и към работата на екипа. Това означава конструктивна комуникация. Такъв член на екипа не се плаши от приемането и отстояването на различна гледна точка, но го прави по най-добрия възможен начин - позитивно, уверено и уважително.

3. Слуша активно

Добрите слушатели са от съществено значение за ефективното функциониране на екипа. Необходими са такива служители, които могат да приемат, разберат и обмислят разумно. На екипите им трябват отборни играчи, които могат да поемат,разбират и обмислят идеи и различни гледни точки, при това без постоянно да влизат в спорове и дебати. Такъв член на екипа обикновено не реагира грубо на получена критика. Всъщност основно правило за ефективна комуникация е придобиването на умения за изслушване на аргументите на отсрещната страна преди изреждане на нашите собствени.

4. Участва активно

Добрите играчи в екипа са активни участници. Обикновено те се подготвят предварително за срещите на екипа и участват активно в дискусиите. Още повече, след срещите те се ангажират да съдействат за изпълнението на взетите решения, като доста често дори доброволно поемат инициатива. Те не стоят безучастни в страни от екипа, а си задават въпроса "Какво аз мога да направя, за да допринеса за успеха на моя екип?"

5. Споделя открито и с желание

Добрите играчи в екипа са склонни да споделят информация, знания и опит. Те поемат инициативата да държат постоянно информирани останалите членове. Обикновено голяма част от комуникацията в екипите се извършва неформално. В добрия екип този ежедневен информационен поток трябва да достига членовете по начин, който ги кара да се чувстват удобно, незастрашено и в същото време да не бъдат изолирани от текущите решения и задачи. Добрият отборен играч е активен точно в този неофициален обмен на информация и знания.

6. Работи в сътрудничество

По дефиниция сътрудничеството е акт на съвместна работа по изпълнението на различни цели в екип. На ефективния екипен играч този маниер на работа му е като втора природа. Той също би могъл да има различна гледна точка от тази на останалите членове на екипа, но въпреки това ще намери начин съвместно с останалите да разрешат проблема или да свършат задачата. Той винаги ще отговори на молба за съдействие и ще поеме инициативата да предложи помощ.

7. Проявява гъвкавост

На екипите често се налага да се справят с променящите се условия на бизнес средата, като се адаптират спрямо нея. Точно това правят и добрите екипни играчи. Те не се оплакват, ако е взето решение за внедряване на иновативност в работата или поемане на екипа в нова посока. 

Един ефективен и гъвкав служител може да разгледа различни гледни точки и да прави компромис, когато е необходимо. Той или тя не държи единствено и само на своето мнение, а оставя екипа да поеме напред в новата посока чрез приспособяване на мирогледа си. Силните екипни играчи са едновременно категорични в своите мисли и отворени към това, което останалите предлагат.

8. Показва ангажираност към екипа

Силните играчи в отбора се грижат както за тяхната работа, така и за работата на целия екип. Те демонстрират тази загриженост всеки ден. Те проявяват старание и интерес към постигането на екипните цели. Но още повече, те се стремят да заразят и останалите членове на екипа да работят с такова старание и ангажираност.

9. Анализира и решава проблеми

Екипите се справят с проблеми ежедневно. Има дори такива екипи, които са създадени единствено с цел да разрешат даден проблем. В тези ситуации добрите екипни играчи са ориентирани към решението. Вместо да задълбават в произхода на проблема или да търсят кой е отговорени за появата му, те съсредоточават усилията си върху търсене на начините, по които той да бъде решен. Добрия екипен играч изважда въпросите за дискусия с останалите и създава план за действие за разрешаването им.

10. Отнася се към околните с уважение

Силните отборни играчи постоянно се отнасят към колегите си с уважение и учтивост. Те показват разбиране и своевременна подкрепа. Те не поставят условия, срещу които да предоставят своята помощ, изслушване или да споделят информация. Ефективните играчи имат приятно чувство за хумор, умеят да се забавляват, но никога не го правят за чужда сметка. Като цяло те спазват делови маниер на поведение.


Изреждайки десетте фактори, които изграждат ефективния екипен играч, осъзнавам, че цялата тази съвкупност от качества вероятно е неоткриваема само в един човек. Точно затова мениджърът трябва да направи сериозен анализ на хората от своя екип и да открие кои са тези членове на екипа му, които освен със знанията и професионалните си умения, и със своето поведение и отношение към околните допринасят за успеха на екипа. А не е ли успеха на екипа крайната цел все пак? Добрите екипни играчи са тези, които движат екипа да преодолява препятствията по пътя до постигане на успех. А както е казал Джон Бон Джоуви "Успехът е да паднеш девет пъти и да се изправиш десет!"

Comments