Блог‎ > ‎

Десет трудни въпроса от интервю за работа и съвети как да отговаряме на тях

публикувано 28.08.2013 г., 7:18 ч. от Elena Naydenova

Прави ли ви впечатление, че през последните години работодателите провеждат все по – сериозни и продължителни интервюта с кандидатите? Въпросите, които задават, стават все по – креативни и насочени към получаване на информация за личностните характеристики, а не просто факти от автобиографията. Всъщност една от тактиките за по – ефективен подбор на кандидати е именно вкарването на трудни и смущаващи въпроси между стандартните такива по време на интервюто и впоследствие отделяне на нестандартните отговори, както и на тези, които дават много по – реална представа за истинските способности на кандидатите. Интервюираните не само могат да демонстрират своите работни умения, но и показват бърза мисъл и адекватна реакция, а също така и колко добре работят под стрес.

И, нека си го кажем директно – интервюто за работа е процес на продажба, при който кандидатите продават своите умения и познания и трябва да мислят като търговци – креативно, бързо, предприемчиво. А в търговския бизнес няма нищо по – ценно от подготовката преди сделката. Затова – не е трудно да отделите време и да подготвите отговорите си на някои трудни въпроси, за да не се чувствате недостатъчно адекватни по време на самото интервю за работа.


1. Ще ми разкажете ли нещо за себе си?

Повечето интервюиращи задават този въпрос най – вече, за да оценят вашите комуникационни умения и уравновесеност. Не се впускайте в подробности относно детството, училищните години, началото на кариерата ви, хобитата ви. Вместо това накратко се спрете на този скорошен личен и професионален опит, който съответства на търсеното от работодателя. Добре е да изтъкнете конкретни ваши постижения в работата и задължително да подчертаете вашите силни страни и качества и визията ви как те ще помогнат на компанията.


2. Кои са вашите силни страни?

Отговора трябва да е кратък и систематизиран. Просто обобщете онези ваши качества и постижения, които са директно свързани с бъдещите ви отговорности. Проучвания показват, че трите умения, които са най – високо ценени от работодателите, са: мотивация, инициативност и работа в екип. Ако се затрудните бързо да направите класация на вашите собствени умения, винаги можете да използвате тази.


3. Кои са вашите слаби страни?

Най – често прилаганите тактики при този въпрос са две. Първата обръща вашите лични недостатъци в професионални предимства. Например – да приемем, че от лична гледна точка сте подробен, детайлно ориентиран работохолик, който често пренебрегва приятелите и семейството в полза на работата. Представете се на работодателя като постоянно ангажиран в проектите педант, който често остава след работа, докато не изчисти и последния възникнал проблем. При втората тактика споменете сферата, в която виждате недостатъчно развити умения и посочете стъпките, които предприемате, за да ги придобиете. Например – като счетоводител нямате достатъчно опит в област „ТРЗ“, но сте записали курс точно по тази тема.


4. Какво можете да ми разкажете за компанията (в която кандидатствате) и/или бранша, в който оперираме?

Подгответе домашната си работа. В ерата на Интернет информация има много и навсякъде. Задължително разгледайте фирмения уеб сайт, особено в частта „Кои сме ние“, „Нашият екип“ и „Референции от клиенти“. Добре е да потърсите допълнителна информация от социалните мрежи – Facebook, Linkedin, различни форуми, от които ще придобиете реална представа за екипен дух, фирмени ценности, проблеми, събития. Работодателите наистина обичат да виждат срещу себе си мотивация не просто за някаква работа, а насочена към тази позиция в тази компания.


5. Какво харесваш най – много и какво – най-малко в последната/настоящата си работа?

Концентрирайте се върху области, които са съответстващи на работата, за която кандидатствате, и бъдете конкретни. Вместо „харесвам работната атмосфера“ кажете „допада ми отношението към всеки един член от екипа“. При дискутиране на най – малко харесваните от вас области изберете такава, която е доста далече от предполагаемите ви бъдещи функции. Освен това изтъкнете в отговора си, че или сте се справяли добре с тази неприятна функция, или че със сигурност сте научили нещо полезно чрез нея. Това демонстрира умението ви да се посвещавате на задачите дори и тогава, когато те не са ви особено интересни.


6. Струва ми, че сте прекалено квалифициран за позицията. Вие какво мислите?

В действителност надали някой би очаквал да отговорите с „ДА“ на този въпрос. Ако все пак го направите, интервюиращия вероятно ще изпадне в съмнения относно вашата дългосрочна мотивация за позицията. Просто се фокусирайте върху онези ваши умения и опит, с които най – много ще допринесете за позицията и ще добавите стойност за компанията, ако ви наемат.


7. Какво ви отличава от останалите кандидати?

С този въпрос интервюиращия проверява вашата готовност и желание за работата, уменията ви да се справите с нея, желанието ви да работите много и да се доказвате. С професионализъм опишете как вашият опит, кариерно развитие, качества и постижения ще бъдат в полза на компанията. И не забравяйте да демонстрирате интерес към позицията, а не само да изброявате личните си умения и завоевания.


8. Как виждате себе си след три (пет) години?

Много често този въпрос се задава на начинаещи в кариерата си кандидати. Естествено, най – лошият отговор би бил да поясните на интервюиращия, че се целите към неговата позиция. Разговаряйте за това, което ви мотивира в работата, особено в тази конкретна длъжност, и какво бихте искали да постигнете за този период от време.

9. Какви са вашите финансови очаквания?

Обичайният отговор е „Зависи от отговорностите“, или всяка една различно казана версия на „Не бих желал да дам конкретна цифра“. На теория първият, посочил цифра, губи в преговорите. Практиката показва обаче, че работодателят остава разочарован и натрупва негативно усещане, ако продължително време отбивате този въпрос, особено ако вече достатъчно подробно сте обсъждали отговорностите ви на тази позиция. Най – добрата реакция отново е следствие от предварителна подготовка. Важно е да имате информация за заплатите на такава длъжност в бранша, а още по – добре е, ако сте успели да намерите вътрешна информация за тази конкретно фирма. Ако все пак не сте подготвени да кажете определена цифра, посочете диапазон и завършете с думите: „Предвид натрупаните умения и опит до момента смятам, че трябва да бъда заплатен съответно на високите нива на отбелязания диапазон, стига те да влизат в предвидения от вас бюджет за позицията“. Това, освен всичко друго, оставя вратичка за бъдещи преговори.


10. Имате ли някакви въпроси? Има ли още нещо, което бихте искали да добавите?

НЕ“ е грешен отговор. Предварително подгответе въпроси, с които да демонстрирате интереса си към позицията. Добър пример е задаването на въпрос към интервюиращия относно корпоративната култура или какво той/тя харесва най – много в организацията. Това ще остави усещането, че вие също интервюирате бъдещия си работодател, което е признак за сериозна мотивация.


В обобщение на казаното до тук искаме още веднъж да подчертаем, че интервюто е процес на продажба, при който вие сте търговеца, а интервюиращия е клиента. Затова се стремете да бъдете спокойни, позитивни, разумни, самоуверени и делови. При дискутирането на тези трудни въпроси по – често работодателя оценява поведението, реакциите ви, скоростта на отговор, стила на комуникация, а не само и единствено смисъла на думите, които изричате. Затова – импровизирайте смело и успех!

Comments