Блог‎ > ‎

Конформизъм и парадигмата на Аш

публикувано 14.03.2014 г., 0:47 ч. от Elena Naydenova

Днес ще си говорим за... конформизъм. Конформизмът представлява промяна в поведението или мнението на личността в резултат на действителен или въображаем натиск от страна на друга личност или група. Той е един вид механизъм, който ни вписва сред околните, но ако прекалим с него няма да станем популярни и обичани, а ...невидими. Подчинявайки се на груповата норма чрез целенасочена промяна на поведението, личността се лишава от собствената динамика и облик.

Първият и основен изследовател на конформизма като проявление на личността е полският психолог Соломон Аш. През 1951 година той провежда експеримент със студенти, известен и до днес като "Парадигмата на Аш". На две отделни табла той представя пред изследваните лица няколко вертикални линии. Едното съдържа стандартна линия (еталон). На другото табло са начертани три линии: едната е с дължината на стандартната, другите две - съответно по-дълга и по-къса. От изследваните лица се иска да посочат коя от линиите е равна по дължина на стандартната. Участниците - 8 подставени лица и едно изследвано лице - се подреждат в полукръг пред таблата. Изследваното лице сяда предпоследно в редицата. От всички участници се иска да кажат коя линия измежду пробните е равна на стандарта. Експериментът е нагласен така, че изследваното лице да чуе 7 други мнения, преди да каже своето. Правят се 18 сеанса, от които 6 - неутрални, в които подставените лица дават реални, верни отговори, и 12 контролни сеанса, в които подставените лица по инструкция дават подвеждащи, грешни отговори. В резултат се обособяват два типа реакции от страна на изследваните лица. В единия случай те се поддават в повече от половината опити (сеанси) на мнението на мнозинството и дават мнение, сходно с общото мнение на групата, въпреки че впоследствие декларират, че са знаели, че другите не са прави, но са били несигурни в собствената си преценка. В другия случай попадат изследвани, които са се поддали в по-малко от половината опити и са били твърдо убедени в собствената си правота, държали са се неконформно. Допускането е, че конформизмът е плод, освен на несигурност, и на желанието индивидът да не бъде отхвърлен от групата или да не стане обект на присмех.


А аз днес ви призовавам - бъдете такива, каквито сте, а не каквито хората очакват от вас да бъдете! Както са казали умните хора - "Не можеш да посееш синчец и да очакваш да порасне пшеница"

ą
Ash.jpg
(5k)
Elena Naydenova,
14.03.2014 г., 0:47 ч.
Comments