Блог‎ > ‎

Мисловен експеримент "Да си купиш щастие"

публикувано 17.10.2013 г., 3:35 ч. от Elena Naydenova

Необходими са ви не повече от 10 минути за този експеримент. Ако ви хареса, приложен на вас, бихте могли да го приложите на хората около вас. Размера на групите няма значение, тъй като в експеримента участва всеки един индивидуално.


Първи етап. Представете си следната ситуация: "Аз ви давам 80 лева, които вие трябва да похарчите, както пожелаете. Единственото ограничаващо условие е да похарчите цялата сума ЗА ВАС".


Помислете какво ще направите с парите.

След като сте решили какво ще направите с подарената ви сума, отговорете на следните два въпроса:

1. Колко щастливи бихте се почувствали като резултат от харченето на парите според решението си? Използвайте десетобалната система, като 1 отговаря на "нещастен", а 10 - на "невероятно щастлив"

2. Колко дълго ще продължи щастието ви? Няколко минути, часове, дни, ...?Втори етап. Ситуацията е същата, но с лека промяна в условието: "Аз ви давам 80 лева, които вие трябва да похарчите, както пожелаете. Единственото ограничаващо условие е да похарчите цялата сума ЗА НЯКОЙ ДРУГ".


Помислете какво ще направите с парите.

След като сте решили какво ще направите с подарената ви сума, отново отговорете на същите два въпроса:

1. Колко щастливи бихте се почувствали като резултат от харченето на парите според решението си? Използвайте десетобалната система, като 1 отговаря на "нещастен", а 10 - на "невероятно щастлив"

2. Колко дълго ще продължи щастието ви? Няколко минути, часове, дни, ...?


ЗАДАЧА ЗА АНАЛИЗ:

Сравнете интензивността и продължителността на изпитаното щастие в двата случая. Има ли разлика? Ако да, в полза на кой от двата случая е разликата? Защо?


Хората казват, че парите не купуват щастие. Прави ли са?

Хората също така казват, че парите купуват щастие, стига да са похарчени за някой друг. И отново - вие съгласни ли сте с това твърдение?


Comments