Блог‎ > ‎

Пет съвета за начинаещи специалисти по човешки ресурси

публикувано 19.08.2013 г., 5:52 ч. от Elena Naydenova

Пет съвета за начинаещи специалисти по човешки ресурси

Сигурна съм, че в тези бизнес времена вече никой не отрича ролята на човешкия капитал за успеха на всяка организация. Доброто му управление обаче най – често е функция, която се делегира на специалистите по човешки ресурси. Новото поколение от такива професионалисти, стартиращи кариерата си в ерата на информацията, се налага да се сблъсква с огромни предизвикателства. Те трябва да се научат да оценяват колегите си и да намират най – ефикасните начини да имплементират техните знания и умения в полза на организацията.

Следващите пет съвета са предназначени да помогнат на навлизащите в професията специалисти по човешки ресурси, но също така могат да послужат и на опитните такива, подсещайки ги какво да не забравят във всеки етап от кариерата си.

Задълбочете познанията си за бизнеса на организацията. Един професионалист човешки ресурси трудно би постигнал ефективно развитие на човешкия капитал на компанията, ако не е наясно със спецификите на бизнеса на организацията и как неговите умения могат да помогнат за постигане на целите й. Най – общо това означава да се срещнете с ключови хора от различни звена в компанията и да се запознаете с конкретиката на работа на всяко едно звено. Това, обърнато във функция по управление на човешки ресурси, помага да се оценят предимствата на организацията на работния процес и персонала, както и да се идентифицират недостатъците и слабите звена в процесите. Следствията от тази ясна оценка се виждат в програмите за управление на талантите, в процедурите за подбор на персонал, в конкретни тренинги за обучение и развитие на хората в компанията.

Разширете вашата мрежа в социалните медии и я използвайте. Изключително важен фактор за развитието ви като специалист човешки ресурси е професионалната мрежа от контакти, която развивате с времето. Тя помага не само на етапите на набиране и подбор на кандидати в организациите, но често е способ за развиване на екипен дух, идентифициране на таланти, събиране на референции за хората. Социални медии като Facebook, Linkedin, Google+, Twitter често са много бърз и точен източник на информация не само общо за състоянието на пазара на труда в бранша, но и в частност за нуждите и проблемите на хората в организацията, степента им на мотивация и отъждествяване с фирмените ценности. Всичко това обаче не би могло да се случи без поддържането на сериозен и адекватен на поставените цели профил в предпочитаната от вас социална мрежа. Освен това е добре да се намери оптималния баланс от време, което се отделя на социалните мрежи. Прекалено честото присъствие премества фокуса от основните цели на поддържане на профила, както и претрупва съзнанието с входяща информация. От друга страна нерегулярното посещаване на избраната социална мрежа води до „изпускане“ на ценни контакти, събития или информация. За оптимален баланс се препоръчва ежедневното отделяне на 10-15 минути от времето ви за преглед на новините и актуализациите на следените от вас контакти.

Създайте своя мрежа от опитни професионалисти, с които да споделяте мисли и от които да се учите. От гледна точка на знанието значение има не само това, което знаеш, но и хората, които познаваш. Изключително ценни са групите във Facebook и Linkedin, които са създадени от хора с общи професии и проблеми. Те са заместител на работните обеди, когато се събирате с колеги и обсъждате трудностите си в работата. Разликата е тази, че споделяйки в тези мрежи, получавате достъп до мнението и опита на много по – голям брой професионалисти, при това работещи в различни бизнеси, което дава глобален мироглед върху поставените от вас въпроси. Още повече – споделената информация ви показва актуални и работещи към момента професионални решения и тенденции за близко бъдеще.

Бъдете едновременно ценен сътрудник, но и катализатор на промени. Ефективното използване на придобитите с времето интелектуални способности и натрупана професионална мрежа могат да бъдат много полезни в развитието на един професионалист човешки ресурси. Нещо повече – предвид слабият опит до момента, вероятно сте подбран на позицията именно заради потенциала и уменията ви да откривате таланти и да посочвате конкретни проблеми и въпроси за решаване. Ето защо е изключително важно да продължите да бъдете креативен източник на решения за организацията, а не само и единствено прилежен служител, който спазва точно нарежданията на мениджърите си. Способността да влияеш творчески върху процесите и развитието на компанията е дар за всеки един специалист човешки ресурси. Вие ще бъдете много по – ценени, ако умеете да откривате проблемите и да предоставяте креативни решения на ръководството, но освен всичко това и работата ви ще бъде много по – интересна!

Развивайте своите социални и управленски умения и мислене ежеминутно. Бизнеса по света се променя драстично с всеки изминал ден. Това се отразява и на развитието на тази сравнително млада професия по управление на човешкия капитал. Приемете професионалната си кариера като постоянно във времето образование. Научете се да предсказвате промените и да се адаптирате бързо към тях. Осъзнайте, че ролята ви на професионалист човешки ресурси ви прави стратегически партньор на вашият работодател. Четете, споделяйте и получавайте постоянно информация от професионалните и социални мрежи, за да бъдете винаги в ход с новостите в бизнеса. Това не само ще ви разграничи от останалите като талантлив и надежден професионалист, но и ще развива във вас уменията ви на бъдещ лидер в организацията.

Comments